Povijest

Otok Korčula bio je nastanjen već u pretpovijesti, a tragovi pradavna života otkriveni su na mnogo mjesta. Najstariji su nalazi kamenih noževa iz neolita na otočiću Badija kod grada Korčule. Najbogatije i najbolje istraženo je neolitsko nalazište Vela spilja u Veloj Luci. Tu je istraženo nekoliko slojeva pradavnog života s ognjištem, ulomcima keramike, grobovima. Iz tog vremena potječu mnogobrojne neolitske gomile – kultna mjesta i grobovi, a nalazimo ih diljem otoka.

U 6. stoljeću prije Krista otok su, najprije kod Vele Luke, naselili Grci i nazivali ga Corcyra Melaina (crna Korčula). Nešto kasnije, na drugi kraj otoka na područje današnje Lumbarde, dolaze Grci s otoka Visa (Issae) i osnivaju značajno naselje. U 1. stoljeću poslije Krista otok su, kao i cijelu Dalmaciju, osvojili Rimljani nazvaši je Ilirijom. U 7. stoljeću do obale Jadrana prodiru Slaveni – Hrvati i uskoro osnivaju vlastitu državu, koja je najprije bila kneževina, a krunidbom kralja Tomislava 925. postaje kraljevina. U okvirima te države bila je i Korčula. Bježeći pred nadiranjem Slavena iz Salone romansko stanovništvo došlo je na otoke Brač, Hvar i Korčulu, a nakon smirivanja prilika većina se vratila u stara prebivališta, a ostali asimilirali s doseljenicima.

Godine 1000. mletački dužd Petar II. Orseolo zauzima dalmatinske gradove i otoke, pa tada pod vlast Venecije dolazi i Korčula. Upravo se ovdje, na obližnjem otočiću Majsanu, utaborio dužd vodeći pohod prema Korčuli i Lastovu koji su mu pružili otpor, ali ih je ubrzo pokorio. Nakon toga se uprava nad Korčulom često mijenjala: Veneciju smjenjuju zahumski knezovi, hrvatsko-ugarski kraljevi, ponovno Venecija, od 1413. do1420. Dubrovačka Republika, a od 1420. do 1797. godine Venecija. Kada je Napoleon srušio Mletačku Republiku, Dalmaciju je na kraće vrijeme zauzela Austrija, no ubrzo dolaze Francuzi.

U razdoblju od 1804. do 1805. Korčulom su gospodarili Francuzi i Rusi, od 1807. do 1813. Francuzi, a potom Englezi do 1815. godine, kada je na Bečkom kongresu odlučeno o novim granicama europskih država. Dalmacija dolazi pod austrijsku upravu i ostaje do kraja I. svjetskog rata (1918.), ali je tek 1921. godine pripojena je novostvorenoj državi Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca, koja potom dobiva ime Jugoslavija. Nakon demokratskih izbora 1990. godine na referendumu se stanovništvo Hrvatske izjasnilo za izlazak iz Jugoslavije i proglašena je samostalna država Republika Hrvatska. Burna povijest Korčule ostala je zapisana u kamenu i vidljiva je na svakom komadiću ovog jedinstvenog otoka.