2.9.2017. u 21:00 sat Katedrala sv. Marka, Korčula

Enrico Onofri, violina i umjetničko vodstvo (Italija)

Hrvatski barokni ansambl (Hrvatska)

 

Royal Fireworks

(G. F. Händel, J. S. Bach)

Program

Umjetnici